۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
فیلتر:
از تاریخ:
تا:
5
دکتر کامل شادپور، گوهری از گنجینه سلامت
دکتر کامل شادپور، گوهری از گنجینه سلامت
دکتر رضا دهنویه
شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
كرمان
رایگان
5
تغییرات نسلی دانشگاه؛ دانشگاه به کدام سمت می رود؟
تغییرات نسلی دانشگاه؛ دانشگاه به کدام سمت می رود؟
دکتر رضا دهنویه
شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۵
پایان: ۱۳۹۹/۱۱/۵
كرمان
رایگان
5
باز طراحی ساختار علم و فناوری در بخش سلامت؛ مرور تجارب
باز طراحی ساختار علم و فناوری در بخش سلامت؛ مرور تجارب
دکتر علی اکبر حقدوست
شروع: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
پایان: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
كرمان
رایگان
5
وبینار نگاهی آینده‌نگر به کنکور سراسری
وبینار نگاهی آینده‌نگر به کنکور سراسری
دکتر سمیه نوری حکمت
شروع: ۱۳۹۹/۹/۱۶
پایان: ۱۳۹۹/۹/۱۶
كرمان
رایگان
5
نگاه آینده‌نگر به آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی
نگاه آینده‌نگر به آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی
دکتر سمیه نوری حکمت
شروع: ۱۳۹۹/۷/۲۰
پایان: ۱۳۹۹/۷/۲۰
كرمان
رایگان
5
وبینار همگرایی علوم پزشکی
وبینار همگرایی علوم پزشکی
دکتر رضا دهنویه
شروع: ۱۳۹۹/۷/۶
پایان: ۱۳۹۹/۷/۶
كرمان
رایگان
5
آیا کرونا می‌تواند تأثیری بر آینده ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی بگذارد؟
آیا کرونا می‌تواند تأثیری بر آینده ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی بگذارد؟
دکتر سمیه نوری حکمت
شروع: ۱۳۹۹/۵/۲۶
پایان: ۱۳۹۹/۵/۲۶
كرمان
رایگان
5
وبینار آزمون‌های آنلاین
وبینار آزمون‌های آنلاین
دکتر سمیه نوری حکمت
شروع: ۱۳۹۹/۴/۲۹
پایان: ۱۳۹۹/۴/۲۹
كرمان
رایگان