۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
وبینار «دکتر شادپور» یکشنبه، 19 بهمن 1399 برگزار شد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ بهمن
وبینار «دکتر شادپور» یکشنبه، 19 بهمن 1399 برگزار شد.
وبینار «دکتر شادپور» یکشنبه، 19 بهمن 1399 برگزار شد.
وبینار «تغییرات نسلی دانشگاه؛ دانشگاه به کدام سمت می‌رود؟» یکشنبه، 5 بهمن 1399 برگزار شد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
وبینار «تغییرات نسلی دانشگاه؛ دانشگاه به کدام سمت می‌رود؟» یکشنبه، 5 بهمن 1399 برگزار شد.
وبینار «تغییرات نسلی دانشگاه؛ دانشگاه به کدام سمت می‌رود؟» یکشنبه، 5 بهمن 1399 برگزار شد.
وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩برگزار شد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ دي
وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩برگزار شد.
وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩برگزار شد.
وبینار آزمون‌های آنلاین
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۴ دي
وبینار آزمون‌های آنلاین
وبینار آزمون‌های آنلاین
وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩ ...
برگزاری وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩.
۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي
برگزاری وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩.
برگزاری وبینار «باز طراحی ساختار علم و فناوری بخش سلامت؛ مرور تجارب» یکشنبه، ١٤ دي ١٣٩٩.
وبینار کنکور
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۱ دي
وبینار کنکور
وبینار کنکور
وبینار ارتقای اعضای هیئت علمی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۱ دي
وبینار ارتقای اعضای هیئت علمی
وبینار ارتقای اعضای هیئت علمی
وبینار همگرایی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ دي
وبینار همگرایی
وبینار همگرایی
وبینار نگاهی آینده‌نگر به کنکور سراسری برگزار شد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ آذر
وبینار نگاهی آینده‌نگر به کنکور سراسری در تاریخ 99/9/16 برگزار شد.
وبینار نگاهی آینده‌نگر به کنکور سراسری برگزار شد.
وبینار نگاه آینده‌نگر به آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌ علمی در تاریخ 99/7/20 برگز...
وبینار نگاه آینده‌نگر به آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌ علمی برگزار شد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۲ مهر
وبینار نگاه آینده‌نگر به آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌ علمی در تاریخ 99/7/20 برگزار شد.
وبینار نگاه آینده‌نگر به آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌ علمی برگزار شد.