۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
وبینار همگرایی علوم پزشکی برگزار شد.
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
وبینار همگرایی علوم پزشکی در تاریخ 99/7/6 برگزار شد.
وبینار همگرایی علوم پزشکی برگزار شد.
برگزاری کارگاه با عنوان آشنایی اعضای هیات علمی با آشنایی با بسته بین المللی سازی...
برگزاری کارگاه آشنایی با بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ دي
برگزاری کارگاه با عنوان آشنایی اعضای هیات علمی با آشنایی با بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
برگزاری کارگاه آشنایی با بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
کارگاه آشنایی با بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم از در راستای پیاده سازی بسته ه...
برگزاری کارگاه آشنایی با بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر
کارگاه آشنایی با بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم از در راستای پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری برگزار شد
برگزاری کارگاه آشنایی با بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
امضای تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری
تفاهم نامه مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری با معاونت تحقیقات
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۵ مهر
تفاهم نامه مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری با معاونت تحقیقات
تفاهم نامه مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری با معاونت تحقیقات