۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

اساسنامه مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه کارهای توسعه در امور مدیریت آموزش و به موجب این اساسنامه، تاسیس مرکز تحقیقات "مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی" که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده مي شود، براي تامین اهداف زیر در شورای دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد موافقت قرار گرفت.

ماده 2- اهداف:

 • توسعه و بکارگیری دانش در زمینه مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی
 • انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش
 • تولید، ترجمان، انتشار و کاربست دانش در حوزه مدیریت و رهبری در آموزش علوم پزشکی
 • تولید شواهد متقن علمی در حوزه مدیریت و رهبری در آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیاز مدیران و سیاستگذاران آموزش علوم پزشکی کشور
 • ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و تربیت پژوهشگرانی کارآمد در حوزه مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی
 • تربيت نيروي انساني پژوهشگر از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت حضوري وغير حضوري
 • ارائه خدمات مشاوره اي به دانشكده ها و مراكز ذينفع در مورد پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي مرتبط با مدیریت و رهبری در آموزش علوم پزشكي

 

 ماده 3 – اعضاء و ارکان مرکز عبارتنداز:

 • هیات موسس
 • رئیس مرکز
 • شورای­ پژوهشی مرکز
 • اعضای مرکز

 

ماده 4: اعضاء شوراي عالي مركز

 • معاون آموزشی دانشگاه
 • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 • رئيس مرکز تحقيقات
 • سه نفر از اعضای هيئت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید معاون آموزشی دانشگاه

ماده 5 - وظایف شوراي عالي مرکز به شرح زیر می باشد:

 • تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 • تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
 • بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 • تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات
 • پیشنهاد ساختار و تشکیلات مرکز

 

 

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای­عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر 4 سال یک­بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز :

 

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی ومصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

 

ماده 8- اعضاء مرکز : مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:

الف- اعضاء پیوسته: شامل اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز می باشد.

ب- اعضاء وابسته : شامل اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد.

 

ماده 9-کرسی های پژوهشی مرکز

 • رهبری آموزش علوم پزشکی
 • سیاستگذاری آموزش علوم پزشکی
 • اقتصاد آموزش علوم پزشکی
 • آینده نگاری آموزش علوم پزشکی
 • فناوری های نوین در آموزش
 • تحول و نوآوری در آموزش

 

ماده 10- منابع مالی مرکز :

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

د- درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه