۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
دکتر رضا ملک پور افشار
دکتر سمیه نوری حکمت
دکتر محمود رضا دهقانی
دکتر نوذر نخعی
دکتر سکینه سبزواری
دکتر رضا دهنویه
دکتر نورالدین نعمت الهی
دکتر عصمت نوحی
دکتر مهدیه شجاعی
دکتر اناهیتا بهزادی
دکتر مه لقاء دهقان
دکتر مینا مبشر
دکتر احسان مهاجر
دکتر افشین صرافی نژاد