۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش پزشکی  با حضور دکتر حمید اکبری قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) دانشگاه علوم پزشکی کرمان افتتاح شد.

در این مرکز پژوهش های حوزه آموزش پزشکی و پژوهش در آموزش و فعاليت هاي دانش پژوهانه مورد حمايت قرار مي گيرد.

 

 اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان داوران این مرکز برای تدوین و تصویب طرح ها فعالیت می کنند.

 

در مراسم افتتاح این مرکز دكتر اكبر فتوحي دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، دکتر حمید رضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دكتر طاهره چنگيز رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و جمعی از معاونان و اعضای هیات علمی دانشگاه حضور داشتند.