۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
رایگان
دکتر رضا دهنویه
کد کارگاه: 84
تاریخ شروع:۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
تاریخ پایان:۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
شهر محل برگزاری: كرمان
آدرس: https://sr.kmu.ac.ir/ch/ifsh
زمان برگزاری: یکشنبه ساعت 21
فایلهای پیش نیاز: همگرایی.pdf