۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
رایگان
دکتر سمیه نوری حکمت
کد کارگاه: 86
تاریخ شروع:۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
تاریخ پایان:۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
شهر محل برگزاری: كرمان
آدرس: https://sr.kmu.ac.ir/ch/ifsh
زمان برگزاری: یکشنبه ساعت 21
فایلهای پیش نیاز: کنکور.pdf