۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
رایگان
دکتر سمیه نوری حکمت
کد کارگاه: 87
تاریخ شروع:۱۳۹۹ يکشنبه ۲۹ تير
تاریخ پایان:۱۳۹۹ يکشنبه ۲۹ تير
شهر محل برگزاری: كرمان
آدرس: https://sr.kmu.ac.ir/ch/ifsh
زمان برگزاری: یکشنبه ساعت 21