۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
رایگان
دکتر علی اکبر حقدوست
کد کارگاه: 88
تاریخ شروع:۱۳۹۹ يکشنبه ۱۴ دي
تاریخ پایان:۱۳۹۹ يکشنبه ۱۴ دي
شهر محل برگزاری: كرمان
آدرس: https://sr.kmu.ac.ir/ch/ifsh
زمان برگزاری: یکشنبه ساعت 21